За пионире новог времена

Пионир је слободна школа усредсређена на стварање нове генерације дигиталаца, новог образовања и масовне експоненцијалне промене.

Пратите нас на Instagram-у
За најновије вести и пројекте

О програму

Пионир је заснован на идеји слободног образовања, нове персонализоване педагогије и практичног рада.

Прочитај више