Хакатони

Хакатони су кратки интензивни догађаји на којима група хакера покушава да прототипује и направи решење на задати проблем или предложи и развије своје решење на неку тему. Хакатони се често организују како би се подигла свест о неком друштвеном проблему или софтверу који може да унапреди индустрију.

У Пиониру, хакатони имају додатну вредност. Кроз подстицање здраве конструктивне конкуренције пионири имају могућност да се тачмиче са другима на квалитету и брзини решавања проблема и имплементације решења. Тако, упознају нове људе, њихове могућности, уче кроз успехе или неуспехе и расту кроз искуство. Поред тога, хакатони захтевају специфичне приступе решавању проблема, а пошто постоји другачија економија решавања проблема и шаблони које се уче кроз хакатоне корисни су у индустрији и даљем развоју пионира.