Симулације

Симулације су форма вежби размишљања, идејисања и организације кроз које пионири покушавају да изграде модел успешног пројекта, фирме, кампање или сврхе без стварног ангажмана док вођа симулације покушава да им наметне изазове, потврди њихове премисе и провери њихове организационе вештине.