Студије случаја

Студије случаја су детаљне студије неке теме или јединке, као што је фирма или пројекат, кампања или сврха, у којој кроз анализу пионири истражују и изводе закључке о разлозима њеног успеха или неуспеха. Ова форма је у идеалном случају најбоља форма учења кроз туђе грешке или из туђих успеха. Пионири су изложени овој форми како би кроз студије случаја могли да стекну шаблоне исправног резоновања у доношењу својих одлука.