Детаљније о програму

Пионир је програм раног развоја талента за младе од 15 до 18 година са фокусом на решавање великих изазова за човечанство кроз технологију. Холистички, практичан и структурисан, шири хоризонте талентованим младим људима, стварајући изазове, уз 64 сегмента вођеног учења и 9 месеци самосталног рада. Негујемо будуће иноваторе који користе технологију за решавање највећих проблема човечанства. Спој педагогије нове генерације, слободног развоја, технологије будућности и изазова ван зоне комфора. Циљ програма је да радом на пројектима, истраживањем и садњом нереакционарне културе створимо труст мозгова и нову генерацију изузетних дигиталаца способних за радикалну иновацију. Свака генерација изложена је најновијим темама, технологијама и идејама које гледају испред непосредног и даље од очигледног.

Преиспитивање парадигми

Пионир је настао као производ рада на Zamphyr-у и концепту слободног образовања, и ради се не само о филозофији образовања већ и о изазивању парадигме постојећег образовања, тренутних форми учионице, ауторитета и провере знања. Пионир је јединствен зато што је развијен од празног папира, без обавеза према структури, бирократији и другим конвенционалним нормама. Желим да се у пионирима створи стање свести у ком стварање нових путева и изазивање норми доноси изузетну будућност којој сви тежимо.

Лични развојни план

Поред усмерења, битно је да пионири разумеју и артикулисано изразе своје аспирације за даљи лични развој. Зато је једна од основих активности прављење личног развојног плана у ком пионири изражавају своје жеље, афинитете и активности за даљи развој, а ментори им помажу да уклопе ставке из плана са активностима у програму, са потребама друштва, индустрије и усмере их у остваривању циљева из личног развојног плана.

Бодови враћене вредности

Кроз програм и активности стичеш ВВ бодове (бодове враћене вредности) којима меримо напредак у програму, а бодове можеш да добијеш за разне ствари: од присуства предавањима и радионицама, рада на пројекту, враћања заједници кроз кампање и акције, стварања у виду дељења знања, помагања другима из групе до предвођења програмских активности и доприноса пројектима слободног кода.