Github

Github Education партнерство даје нам приступ Github Student Developer Pack-у кроз који сви пионири могу да користе професионални софтвер и лиценце за власнички софтвер бесплатно.