UNDP

Уз помоћ Фонда за развој Уједињених Нација (UNDP) обезбедили смо средства за гостовање страних позваних стручњака у оквиру програма за повећање капацитета локалних заједница.